Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap » Család és Gyermekjólét

Gyermekjóléti Központ

Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hősök út 38.

Telefonszám: 42/520-118

1.       A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, rendszeressége:

¨                      a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése

¨                      a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése

¨                      a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése

¨                      a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek (egyéni esetgondozás, családgondozás, csoportos szociális munka,….) és eszközeinek (megerősítés, segítő beszélgetés, vezettet beszélgetés, krízisintervenció,….) felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A családgondozó feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

Ø       a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

Ø       a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

Ø       a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,

Ø      a szabadidős programok szervezése,

Ø      a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A családgondozó feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

Ø      a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

Ø      a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

Ø      az észlelő és jelző rendszeri tagokkal és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

Ø      tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

Ø      prevenciós szolgáltatások, klubok működtetése

A családgondozó feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

Ø      a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,

Ø      a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

Ø      az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

Ø      javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

A családgondozó a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében javaslatot tehet hatósági intézkedésekre:

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentesek, és elsősorban az önkéntes igénybevételen alapul. Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyermekvédelmi törvény értelmében a gyámhivatal határozata alapján az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el.

Önkéntes igénybe vétel estén az igénybe vételt szóban vagy írásban lehet előterjeszteni a Gyermekjóléti Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Hősök út 38. szám  alatti, helyiségében.

A jelzőrendszeri tagok kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége estén.

A gyermekjóléti szolgálat speciális és egyéb, (gyermekcsoport, ifjúsági klub, játszóház, stb.) szolgáltatásai igénybevételének módja:

A szolgáltatás egyéb feladata közé tartozik a szabadidős tevékenység biztosítása, HERKULES klub működtetése hátrányos helyzetű gyermekek számára.

Klubfoglalkozás időpontja: szerdai napokon 14,00 h-tól 16,00 óráig